Witamy na naszej stronie

Zakład Gospodarki Komunalnej "GRONEKO" powstał w 2003 roku w Mikorzynie, gmina Lubanie, woj. kujawsko- pomorskie. Założycielami zakładu i jedynymi właścicielami są bracia Marcin i Mikołaj Gronowscy.

W początkowym okresie zakład specjalizował się tylko wywozem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lubanie oraz sąsiednich gmin, z czasem zakład rozszerzał sukcesywnie swoją działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i w chwili obecnej zajmujemy się kompleksową gospodarką odpadami komunalnymi, przemysłowymi oraz niebezpiecznymi, z największym nakładem środków na usuwanie płyt azbestowo-cementowych (eternitu).

Od kilku lat uczestniczymy w ogólnopolskim programie usuwania azbestu. Współpracujemy m.in z samorządami gminnymi oraz starostwami, firmami oraz prywatnymi przedsiębiorcami na terenie całego kraju. Dzięki nowatorskim pomysłom i wielkiemu zaangażowaniu całej załogi jesteśmy w stanie zaproponować usługi za niską cenę przy zachowaniu wysokiej ich jakości, którą gwarantujemy przy realizacji wszystkich powierzonych nam zadań.

Posiadamy certyfikat PN-EN 9001:2009, który ma na celu zapewnienie przez naszą firmę spełnienia wymagań Klientów i stałą poprawę jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług. System umożliwia nam prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności biznesowej pozwalającej zachować pozycję rynkową oraz dostosować się do zmieniających warunków na rynku.

Posiadamy również Certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 14001:2005 , która określa zarządzanie środowiskowe.

Mając na celu zarządzanie czynnikami ryzyka i dostosowania się do zmian legislacyjnych, oraz dbania o bezpieczeństwo pracowników staramy się także o certyfikat zgodności z wymaganiami normy OHSAS 18001:2007 – jest to międzynarodowa specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04